CASPAR W CIEPLICACH ZDROJU ZAPRASZA.

Temat: Odszkodowanie z PzU
Witam
Nie wiem, czy piszę do właściwych osób, ale mi może ktoś wytłumaczy , jak to
jest, że lekarz orzecznik PZU "wycenił" mój wypadek (zakończony zabiegiem
operacyjnym) na 8% uszczerbku na zdrowiu, a komisja innego ubezpieczyciela -
na 20%. Wiem,  że posługują się tymi samymi tabelami, więc o co tu chodzi?
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Pozdrowienia
Dorota

Źródło: topranking.pl/1578/odszkodowanie,z,pzu.phpTemat: WYPADEK W PRACY
WYPADEK W PRACY
Mam pytanie do osob kompetentnych-czy warto skladac dokumenty do ZUS-u i PZU
o jednorazowe odszkodowanie wypadkowe.Otoz:wykonujac prace mialem wypadek
drogowy(pracuje jako kierowca autobusu) w ktorym doznalem uszkodzen miednicy
(stluczenie miednicy i talerzy miednicowych oraz stluczenie kolana z
naderwaniem więzadeł) - w wyniku naglego hamowania w celu unikniecia
kolizji.W efekcie zjechalem na druga strone jezdni i niezle mna
szarpnelo.Jednak z powodu braku uszkodzen autobusu ,i ucieczki sprawcy z
miejsca zdarzenia nie byla wzywana policja,by nie dostac mandatu za
bezpodstawne wezwanie.Mam jednak dane świadka zajscia.Wszystkie warunki
zostaly spelnione by uznac to za wypadek przy pracy(miejsce ,stosunek
pracy,naglosc zdarzenia,uszkodzenie tkanek,zgloszenie
inspekt.BHP).Zastanawiam sie tylko czy uraz ten zostanie zakwalifikowany
przez lekarza orzecznika jako podstawny do uzyskania odszkodowania.Z
uzyskanych przeze mnie informacji wszystko wskazuje na to,ze mozna to
zaliczyc jako uraz miednicy i kolana (podlegajacy tabeli ocen procentowego
uszczerbku zdrowia),ale mam watpliwosci. Prosze o wyjasnienie sytuacji-czy
jest o co walczyc z ubezpieczycielem?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,10428482,10428482,WYPADEK_W_PRACY.html


Temat: ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE
Witaj niedawno miałam też wypadek ( L 4 ponad miesiąc) i opisze ci jak to
przebiegało u mnie.Po skonczonym leczeniu udałam sie do zakładu pracy który mi
wydał druczek PZU, następnie lekarz prowadzący musiał wypisać przebieg
leczenia na tym druczku. Później z tymi dokumentami udałam sie do siedziby PZU
po 2 tyg. otrzymałam zawiadomienie o stawieniu sie na Komisje lekarską. Po 3
tyg. otrzymałam do domu zawiadomienie o przyznaniu ...%uszczerbku na zdrowiu i
wpłaceniu na moje konto pieniędzy...myślę ze długość zwolnienia nie wplywa na
wysokosc odszkodowania, służą do tego specjalne tabele które mają towarzystwa
ubezpieczeniowe.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,22,16918691,16918691,ODSZKODOWANIA_POWYPADKOWE.html


Temat: Wypadek przy pracy ____ten sam_____ ale..
PZU orzekło 3% uszczerbku na zdrowiu a
ZUS orzekł brak jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu.

Czym można uzasadnić taką różnicę w ocenie,
czy lekarze orzecznicy PZU i ZUS mają inne tabele?
(wiem, że ZUS ma tą z Dz.U. z 1975; Nr 36; poz. 199)


Źródło: topranking.pl/1856/wypadek,przy,pracy,ten,sam,ale.php


Temat: Odszkodowanie po wypadku
Odszkodowanie po wypadku
Witam.3 miesiące temu złamałem prawy nadgarstek.Dokładnie wyrostek rylcowaty
kości promieniowej.Miesiąc temu miałem zdjęty gips i do tej pory ruchomość w
nadgarstku jest bardzo słaba.Ok 30 stopni wychylenie góra/dół.Myślę że za
miesiąc dokończę rehabilitację,czyli cały proces od złamania do "wyzdrowienia"
trwałby 4 miesiące.Z tego co się orientowałem w takim wypadku powinienem
dostać ok 3-4% uszczerbku na zdrowiu ale chciałbym się upewnić jak się liczy
tą kwotę odszkodowania żeby mnie nie wyrolowali.Ubezpieczony jestem w PZU
poprzez Politechnikę Łódzką.Niżej podaję szczegóły ubezpieczenia :

Z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia
objętego umową. 30.000,00 PLN
Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. do 30.000,00 PLN
Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na
zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli Nr 3, 4, 6, 7
(tabela nr 5) o.w.u. 600,00 PLN
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych. do 7.500,00 PLN
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych. do 7.500,00 PLN
Świadczenie typu assistance na terytorium RP.
Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym
wypadkiem do 6.000,00 PLN
Jednorazowe świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego spowodowanego
nowotworem złośliwym. 1.000 PLN
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu studenta w wieku do 25 lat z
powodu wrodzonej wady serca. 1.000 PLN
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego
studenta w wieku do 25 lat w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 3.000,00 PLN
Odpowiedzialność cywilna studentów 5.000,00 PLN
Składka za ubezpieczenie 65,00 PLN

Rozumiem że jeżeli dostałbym 3% to : 30 0000zł * 3% =900zł czy tak?
I czy mogę domagać się zwrotu kosztów terapii (krioterapia,laser) jeżeli ta
przeprowadzana była prywatnie w klinice która podlega refundacji z
NFZ?Leczenie musiałem przeprowadzić jak najszybciej prywatnie a termin
państwowy(refundowany) wyznaczyli mi dopiero na październik.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,26333,98559672,98559672,Odszkodowanie_po_wypadku.html


Temat: Wypadek przy pracy ____ten sam_____ ale..


Znam podobna sytuacje .Proponuje napisac odwolanie od
decyzji. W sytuacji
ktorej znam poskutokowalo bo w uzasadnieniu przytoczono
opinie komisji PZU.
ZUS nie chials sie droczyc i dal tyle samo


O tym nie pomyślałem.
Nie sądziłem, że orzeczenie PZU może przekonać ZUS.

Wydawało mi się, że postępowanie w tych sprawach
jest finansowane przez Skarb Państwa bo przecież:

Art. 463. § 3 k.p.c.
(...)
Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku
postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
ponosi Skarb Państwa.
(...)

Prócz tego ZUS nie musi się zgadzać na 3% PZU,
może przyznać 1% a nawet 0.5%
ale na podst. Mon. Pol. z 2000 r., Nr 42, poz. 822

(...)
Kwoty jednorazowych odszkodowań, o których mowa
w § 2-4 rozporządzenia, wynoszą począwszy od dnia
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia:
1) 378,40 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie
mniej jednak niż 1.415,30 zł z tytułu doznania stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej (§ 2 ust. 1),
(...)

Z decyzją ZUS nie zgodziłem się gdyż
wykręcona w stawie skokowym noga
boli mnie do dziś - ponad pół roku od wypadku
- jestem skierowany na rehabilitację.

Mój tok rozumowania jest następujący:

w ustawie
z dnia 12 czerwca 1975 r.
(stare ale obowiązujące, wielokrotnie nowelizowane)
o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych
jest napisane m.in.:

(...)
Art. 9. 1. Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe
odszkodowanie pieniężne.
2. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie
naruszenie sprawności organizmu, które powoduje
upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy.
3. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie
naruszenie czynności organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu na okres przekraczający sześć miesięcy,
mogące jednak ulec poprawie.
(...)

w tej samej ustawie:

(...)
Art. 38. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określają w
porozumieniu z Ministrem Finansów w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym
uszczerbku na zdrowiu oraz tryb postępowania przy orzekaniu
tego uszczerbku,
2) szczegółowe zasady i tryb wypłacania świadczeń
określonych w art. 9, 12, 15 i 30.
(...)

w rozporządzeniu (Dz.U.75.36.199)
do którego odesłała ww. ustawa jest:

(...)
§ 9. 1. Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu komisja lekarska ustala w procentach według tabeli
norm oceny uszczerbku na zdrowiu stanowiącej załącznik do
rozporządzenia, zwanej dalej "tabelą".
2. Jeżeli dla danego rodzaju uszczerbku tabela określa
dolną i górną granicę, komisja lekarska określa stopień
tego uszczerbku w tych granicach, biorąc pod uwagę obraz
kliniczny, stopień uszkodzenia czynności organu, narządu
lub układu oraz towarzyszące powikłania.
3. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej
pozycji w tabeli, komisja lekarska ocenia ten przypadek
według pozycji najbardziej zbliżonej. Można przy tym
ustalić stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu w procencie niższym lub wyższym od przewidywanego w
danej pozycji, w zależności od różnicy występującej między
ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w
odpowiedniej pozycji tabeli.
(...)

w załączniku, tj. "tabeli" mamy:

(...)
M. Uszkodzenie kończyny dolnej.
(...)
Stawy skokowe, stopa
(...)
163. Ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach
skokowych (w następstwie wykręcenia, zwichnięcia, złamania
kości tworzących staw, zranień, ciał obcych, blizn itp.) -
w zależności od ich stopnia i dolegliwości:
        a) bez zniekształceń 5-15
        b) ze zniekształceniem,
            upośledzeniem funkcji ruchowej i
            statycznej stopy 15-25
(...)

Mariusz

PS.
Sorry za trochę przydługi post
ale wypadki przy pracy nie są chyba rzadkością
a jeśli ten schemat jest poprawny, to może komuś się
jeszcze przyda :) (odpukać).

No właśnie, czy ten algorytm jest właściwy?
ZUS oddala mój wniosek o jednoraz. odsz. pieniężne
gdyż lekarz orzecznik ZUS nie stwierdził __jakiegokolwiek__
uszczerbku na zdrowiu
a ja twierdzę, że uszczerbek na zdrowiu jest
długotrwały w znaczeniu nadanym przez ww. ustawę.


Źródło: topranking.pl/1856/wypadek,przy,pracy,ten,sam,ale.php